Έργα για τα όμβρια στο ύψος του “Ακτή Ταΰγετος”

0

Με δίκτυο ομβρίων συνολικού μήκους 242 μέτρων, αποτελούμενο από τσιμεντοσωλήνες εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα, θα αντιμετωπιστεί από τη ΔΕΥΑΚ το πρόβλημα της συσσώρευσης των της βροχής στο οδόστρωμα του παραλιακού δρόμου Καλαμάτας –Κιτριών, στη Μικρή Μαντίνεια, κοντά στο ξενοδοχείο “Ακτή Ταΰγετος”. Ήδη με εντατικό ρυθμό, διεξάγονται εργασίες από δύο συνεργεία, ώστε με την παρέμβαση αυτή της ΔΕΥΑΚ, που γίνεται στο πλαίσιο του έργου “Μικροεπεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων χρήση 2017-2018”, θα διοχετευθούν τα όμβρια ύδατα της ανάντη περιοχής και του δρόμου, από το ξενοδοχείο “Ακτή Ταΰγετος” έως την οδό Ανθέων, στο παρακείμενο ρέμα, νότια της οδού Ανθέων.

AKTH TAYGETOS 2

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν επί μήκους 156 μέτρων τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ800 και επί μήκους 8 μέτρων τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ500. Επί του δικτύου θα κατασκευασθούν και τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης –ελέγχου, καθώς και 15 φρεάτια υδροσυλλογής εκατέρωθεν αυτού, για τη σωστή διοχέτευση των ομβρίων στο δίκτυο και κατόπιν στο ρέμα.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν γύρω στη μία εβδομάδα και με ανακοίνωσή του ο Δήμος καλεί οδηγούς και πεζούς να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του συνεργείου, για την αποφυγή ατυχήματος.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.